Апенински полуостров – туристически пътеводител

Заради характерната си форма на ботуш, Апенинският полуостров е изключително лесно разпознаваем на картата на Европа. Наричан още Италиански полуостров, той е най-малкият от трите големи полуострова в южната част на континента. Заема площ от 131 337 кв.км. и обхваща по-голямата част от Италия, но не цялата страна, както и малките градове-държави Ватикана и Сан Марино. Простира се между долината на река По на север и остров Сицилия на юг. На запад се намират Лигурско и Тиренско море, а на изток – Адриатика. Поради централното си местоположение полуостровът играе ролята на мислена разделителна линия между Източното и Западно Средиземноморие.

апенински полуостровРелеф. Във вътрешността си Апенинският полуостров има предимно планински релеф, а крайбрежията са заети от тесните и издължени крайбрежни низини. Апенинските планини се извиват като змия по цялата му дължина по протежение на около 1200 километра, но на ширина не надминават 250 км. Тук има множество вулкани, които за отдавна изстинали, а други просто не са изригвали в продължение на дълги периоди от време. Със сигурност обаче Апенините са мястото където ще откриете единственият активно действащ вулкан в континентална Европа – Везувий, разположен не далеч от Неапол. С максимална височина от 2912 метра, Апенинският полуостров е малко по-нисък в сравнение с Балканите и особено с Пиренеите.

Климат. Апенинският полуостров попада изцяло в субтропичния климатичен пояс. Тук има основно два сезона – сух и горещ летен и влажен и хладен зимен. На юг и в крайбрежните райони температурите са осезаемо по-високи в сравнение със северните части и планинските райони. Въпреки това тук няма такива крайности, каквито могат да се открият на Иберийския и особено на Балканския полуостров. Температурите на Апенинския полуостров варират между 13 – 17°C през зимата и 30°C през лятото на юг в крайбрежните райони на Калабрия и между 13 и 28°C на север в крайбрежна Лигурия. С изключение на планините, в по-голямата част на Апенините снеговете са рядко явление и не формират трайна снежна покривка.

Води. Поради своите географски особености, Апенинският полуостров е място, на което ще откриете голям брой, но не особено дълги реки. Повечето от тях бързо изминават краткото разстояние от планинските склонове на Апенините до Средиземно море и не успяват да привлекат много притоци. Най-голямата река на полуострова е Тибър, която със своите 405 км е третата по дължина в Италия. Тя преминава през столицата Рим и се влива в Тиренско море на западното крайбрежие на полуострова. Апенините са място с множество планински и по-малък брой крайбрежни езера. Най-голямо на полуострова е Лаго Трасимено, следвано от малко по-малкото Лаго ди Болсена.

Природа. Апенинският полуостров има красива и разнообразна природа. Във високите планини, където климатът е по-хладен и влажен, виреят гъсти широколистни, иглолистни и смесени гори, а в най-високите часати се простират обширни планински ливади. В ниските крайбрежни райони ще откриете средиземноморски гори и храсти. Тук преобладават различни вечнозелени видове, като цитруси и маслини, както и характерните за Средиземноморието кипариси. Крайбрежието на Апенинския полуостров е много живописно, изпъстрено с безбройни златни пясъчни плажове и спокойни заливчета покрити с кръгли камъчета.

Животински свят. Животинският свят на Апенините е типичен за Европа. Най-богато е разнообразието в гористите планински местности, където се срещат кафеви мечки, вълци, лисици, диви свине, язовци, сърни и елени, гризачи и други. Заради своето характерно местоположение между Европа и Африка, Апенинският полуостров е важен транспортен коридор за мигриращи птици. По тази причина разнообразието от пернати тук е забележително в сравнение с повечето други страни на континента.

Население и градове. Днес населението на Апенинския полуостров е приблизително 26 173 000 души. Въпреки голямата му площ това е по-малко от половината население на Италия. Характерна демографска черта на полуострова е ниската раждаемост и високата продължителност на живота. Това е един от малкото региони в света, където с наблюдава слабо намаление на населението. Най-големите градове в района на Апенините са Рим и Неапол, като и двата града са център на агломерации с по над 4 милиона жители. Освен това полуостровът се гордее с някои от най-красивите градове в Европа. Тук се намират Флоренция, Пиза и сърцето на католическия свят – Ватикана.

Икономика. По отношение на своята икономика Апенинският полуостров заема средно положение между силно развития и богат промишлен север на Италия и доста по-бедния и икономически слабо развит юг на Сицилия. Забележителен е фактът, че броят на чуждестранните туристи, които посещават тази част на страната, надвишава броя на местните жители. Сред най-големите спънки пред местната икономика обаче е характерното за региона застаряване на населението.