В кой континент няма пустиня?

Karpati Mountains RomaniaПустините днес заемат около 1/5 от площа на земната суша. Има ги почти навсякъде. Едни са по-популярни, а за други не сме чували никога. Има ги в Азия, Африка, Австралия, Северна Америка и Южна Америка. На някои континенти като например двете Америки пустините заемат по-малка площ в сравнение с Африка и Азия. А най-голям процент от площа е заета с пустини и полупустини в Австралия. Там пустините заемат около 2/3 от площа на континента. Антарктида също не е изключение, но там пустинята е от друг тип – ледена.

В кой континент няма пустиня? Единственият континент на планетата, който няма на територията си нито една пустиня е Европа. Много фактори възпрепятстват образуването на пустини на Стария континент. Може би един от най-важните е географското положение. Факт е, че Европа е разположена твърде на далеч от северната тропична окръжност и следователно от екватора. Друг важен фактор е наличието на сравнително топли водни басейни около Европа. Така например в Атлантическия океан към северната част на континента тече топлото океанско течение Гълфстрийм. То носи на Стария континент много обилни валежи, защото както знаем, топлите океански води предизвикват много силни изпарения. Тези изпарения падат под формата на валежи върху Британските острови, Скандинавския полуостров и Северна Европа като цяло. Атлантическият океан влияе и на Южна Европа, но това влияние е сравнително по-слабо. От южноевропейските страни Атлантика оказва най-силно влияние върху климатичните условия на Португалия и по-малко на Испания. В останалата част от Южна Европа по-важно е влиянието на топлото Средиземно море. Това прави есента и зимата доста влажни и предпазва Южна Европа от формиране на пустини, въпреки че летата са много дълги, сухи и горещи. За липсата напустини в Европа важно влияние има и релефът. В южната част на континента той е преобладаващо планински. Планините традиционно имат доста по-влажен климат и привличат към себе си водните пари, спомагайки за формирането на дъждовни облаци. Обилните валежи, които се изливат над планинските масиви Spanish landscape Europeдават началото на множество малки реки, които напояват големи площи.

Ще има ли в бъдеще пустини в Европа? Днес голяма част от Южна Европа страда от все по-продължителни летни засушавания и невиждани до сега високи температури. Отделни области в най-южните части на континента са застрашени от образуването на пустини. Най-сериозно е положението в испанската провинция Андалусия, където безпрецедентно дългите и горещи лета и все по-топлите и сухи зими оказват голямо влияние в тази посока. Днес в Европа няма пустини, но климатичните промени биха многли да оставят този факт в миналото.