Коя е страната с най-разнообразен климат на планетата?

hawaii tropical rainforestКоя е страната с най-разнообразен климат на планетата? Определено Съединените Щати са страната с най-разнообразен климат в света. В това няма нищо изненадващо предвид огромната им територия. Страната се простира между 18,54° северна ширина при Хавайските острови и 71,24° северна ширина при Порт Мур, северно от град Бароу в Аляска. САЩ попада в границите на пет климатични пояса – тропичен, субтропичен, умерен, субполярен и полярен. За сравнение другите страни с най-разнообразен климат са Австралия, Русия и Бразилия. Всички те попадат в границите на четири климатични пояса. Безспорно обаче първенството в това отношение принадлежи на САЩ. Клиатичните условия на страната варират от вечно лято до вечна зима, а пейзажите се променят от гъсти дъждовни гори до смръзяващи арктически глетчери.

От юг на север пейзажите и климатичните условия в Съединените Щати толкова силно се изменят, че стават буквално неузнаваеми. Освен това в различните части на САЩ един и същ климатичен пояс може да има твърде големи разлики. Така например Хавайските острови, които попадат в тропиците са най-топлото място в САЩ. Те имат много топъл и влажен климат. Покрити са с гъста и непроходима дъждовна гора. На другата крайност е alaska iceград Порт Елизабет, разположен в най-южните части на щата Тексас. Градът също попада в тропичния климатичен пояс, но има много по-сух климат с по-ниски зимни и по-високи летни температури.

Субтропиците на САЩ също се отличават значително в зависимост от това, дали сте на източния или на западния бряг на страната. Така например на тихоокеанското крайбрежие в южните части на щата Калифорния климатът е средиземноморски с дълго, горещо и сухо лято и мека, влажна зима. На атлантическия бряг на САЩ субтропиците са много по-различни. Щати като Южна Каролина например се отличават с много по-влажен климат през лятото и по-студена зима.

В умерените ширини положението е същото. В североизточните части на САЩ климатът има континентален характер. В щати като Ню Йорк и Мичигън летата са много горещи, а зимите студени и снежни. От друга страна умерените ширини на брега на Тихия океан са напълно различни. Климатът във Вашингтон и Орегон например има океански характер. Летата традиционно са по-хладни, а зимите по-меки и влажни.

hawaii beachНа север в Аляска климатът е много по-студен. С изключение на крайните южни и северни райони на щата, почти цялата територия попада в субполярния климатичен пояс. Там зимата е много дълга и мразовита, а лятото е студено и кратко. В най-северните части на Аляска климатът е полярен и може да бъде описан като вечна зима. Средните дневни температури са отрицателни повече от 9 месеца в годината. Дори и през най-горещия месец юли средната денонощна температури рядко надвишава 4-5°C.