Защо Скандинавия е толкова богата?

renewable energy scandinaviaВероятно много хора са се питали защо страните от Скандинавския полуостров са толкова богати. Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия действително се радват на изключително високи жизнен стандарт. Това озадачава много хора по света и ги кара да се запитат „Защо?”. Причините за скандинавското богатство са многобройни и комплексни. Те не могат да бъдат изчерпани само в няколко изречения. Въпреки това сме се постарали да отсеем най-важните от тях:

1-ва причина: Една от отличителните черти на скандинавските страни е комбинацията от голяма площ и малобройно население. В Скандинавия се намират някои от по-големите по територия европейски държави, които същевременно са сред страните с най-ниска гъстота на населението в света. Значителното богатство на тези страни се разпределя лесно сред малобройното население, т.е. те имат много висок БВП (брутен вътрешен продукт) на глава от населението. За тях е сравнително лесно да задоволят собствените си нужди и да пристъпят към износ на стоки и услуги.

2-ра причина: Скандинавските страни имат благоприятно икономо-географско положение, близките им съседи са големи и силно развити държави. Имат излаз на Атлантическия океан, Северния ледовит океан, Северно и Балтийско море. Тези води са изключително богати на риба, а на много места, особено около Норвегия, има значителни находища на петрол. Огромната брегова линия благоприятства развитието на водния транспорт. Не случайно през вековете скандинавците са били винаги известни като изключителни мореплаватели.

3-та причина: Скандинавските страни са специализирани в производството на даден вид стока или услуга, заемайки определена ниша на световните пазари. Норвегия например е световен производител на петрол, който се добива във водите на Северно море. Швеция е известна с производството на стомана, хартия и автомобили, а Финландия е един от световните лидери в производството на мобилни телефони. Малката по площ Дания е сред водещите производители на хранителни продукти в света, както в производството на възобновяема енергия. Исландия от своя страна е известна с износът на риба и рибни продукти от богатите арктически води.

4-та причина. Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия са страни със студен и мрачен климат, където начинът на живот е пълната противоположност на лятната монотонност и ваканционна атмосфера, които витаят в любимата на всички Южна Европа. През голяма част от годината времето на север е твърде студено. Това кара хората да си намират занимания на закрито, да се отдават на работа, учене и различни форми на самоусъвършенстване с цел да мине по-бързо мразовитото и депресиращо зимно полугодие. Това е изградило напълно различни навици в северните народи. В страните по Средиземноморието например, твърде горещото време през лятото кара хората да прекарват повече време на открито. Това води до повече време за социални контакти и по-малко време за работа и учение. Слънцето кара хората да търсят забавления, а горещината, особено в разгара на летния сезон, прави хората почти неработоспособни.

5-та причина. До голяма степен благоденствието в Скандинавия е резултат от финансова политика. Защото от значение е не само това, колко добре се sweden marketразвива една страна, но също и това как се включва държавата в разпределението на благата. В съвременните модерни западни общества държавата, разбира се, има сравнително малка роля в преразпределението на доходите, тъй като на държавната намеса се гледа с не много добро око и с резерви. Държавната намеса до голяма степен се изчерпва с налагането на данъците. Именно това е основният лост, който е направил страни като Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия толкова успешни. Данъците в скандинавските държави са много високи. Тази политика се харесва на социално слабите, възрастните, безработните, както и на младите и все още уязвими хора (например студенти) и хората с ниски доходи. Това са социалните групи, които основно се облагодетелстват от високите данъци. По-заможните жители на северните страни обаче не са особено доволни от факта, че трябва да се разделят с толкова голяма част от приходите си. Освен че скандинавските страни подпомагат хората с по-ниски доходи, те инвестират големи суми пари в наука, здравеопазване и развитие на високите технологии, което е гаранция за бъдещ успех. Когато държавата се погрижи за това хората да бъдат здрави, образовани и сигурни в своето бъдеще, те и се отблагодаряват като развиват пълния потенциал на своите възможности, независимо от това с какво се занимават. По този начин най-общо казано се формира една нация от амбициозни, спокойни и уверени хора, които са най-голямото богатство на скандинавските страни.

6-та причина: Швеция, Финландия и Дания са членове на Европейския съюз, а Исландия води преговори за присъединяване. Единствено Норвегия не е член на Евросъюза, но поддържа изключително тесни икономически връзки с общността. Това е една доста стабилна основа за икономическото развитие на скандинавските страни. Едно е да си сам, а съвсем различно е, когато най-големият пазар в света е зад гърба ти. Европейският съюз е гаранция, че страните никога няма да изпитат глад за високо и ниско квалифицирани специалисти. Това е също една възможност за скандинавските държави да предлагат своите високо качествени стоки и услуги на един пазар много по-голям от техния собствен.

7-ма причина: Скандинавските страни се радват на изключителен ред и сигурност. Няма да бъде преувеличено ако кажем, че това са държавите с най-ниска престъпност в света. Това от своя страна е една наистина добра реклама и привлича многобройни инвеститори в региона. Скандинавия е регион, където хората имат изключително високо доверие в съдебната система и полицията, което е една много добра основа за развитие на обществото. Може би тук е мястото да споменем, че в скандинавските страни консумацията на алкохол е изключително ограничена поради силно завишените цени. Това със сигурност оказва своето положително влияние върху престъпността.

8-ма причина. Равнопоставеността е също сред водещите причини, които поставят Скандинавия на челно място в света по богатство и качество на живота. Тук става въпрос не само за етническа и религиозна равнопоставеност, но най-вече за равноправие между половете. Швеция е страната в света, където жените заемат най-важно място в обществения и социалния живот, а Исландия е на първо място в света по важни постове в страната заети от жени. Равноправието между половете включва всички хора в икономиката без да ги дели на мъже и жени и по тази причина населението в скандинавските страни е по-функционално от икономическа гледна точка.

denmark lifestyleОсвен изброените, вероятно съществуват стотици други фактори за благоденствието и просперитета на тези северни народи. Някои причини са по-важни, а други по-незначителни, но едно със сигурност е факт – Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и Исландия са сред най-богатите държави в света. И докато други страни се справят трудно с все по-жестоката конкуренция в световен мащаб, скандинавските държави стават все по-богати и все повече увеличават своето влияние, превръщайки се в едни от най-значимите фигури на световната икономическа сцена.