Рила – туристически пътеводител

Рила е най-високата планина в България, първа по височина на Балканите и сред първенците в цяла Източна Европа. Попада в топ 10 на най-високите планини на континента. Разположена в Югозападна България, тя се издига на 2925 метра над морското равнище при връх Мусала и заема площ от 2629 кв.км.

Подобно на необработен диамант, Рила изглежда по-дива и сурова в сравнение с останалите планини в България, а нейната дива природа е изключително добре запазена. Рила се отличава със своя характерен алпийски облик. Релефът на планината в по-високите части е моделиран главно от действието на ледници, макар че в наши дни такива напълно липсват. Дълбоки и сенчести долини издълбани в масивните гранитни скали се редуват със стръмни и непристъпни склонове и заострени била. На места ерозията е създала внушителни форми в скалите. Едно такова място са Стобските пирамиди край село Стоб. С червеникавите си нюанси тези странно изглеждащи скали са атрактивен обек за любителите на фотографията.

рила българияПо-голямата част от Рила е покрита с гъсти и непристъпни гори. В ниските места се срещат предимно широколистни видове дървета, особено бук. Във височина иглолистните видове стават доминантни. Най-разпространени са бяла мура, бял и черен бор, смърч и други. Горната граница на иглолистните гори достига средно до около 2000 метра. След тази мислена линия дъхавите гори постепенно отстъпват пред непристъпни скални зъбери и прохладни планински ливади. Тук ще откриете разнообразие от интересни планински растения, а с малко повече късмет ще попаднете на едно от най-красивите планински цветя в света – малкият еделвайс, превърнал се в един от символите на България.

Рила е дом на вероятно най-внушителното разнообразие от едри бозайници в страната. Мечки, вълци, чакали, лисици, язовци, сърни, диви прасета и планински кози са най-типичните представители на животниския свят в района.

Рила притежава огромно водно богатство и изключителен водно енергиен потенциал, а самото и име означава “водна планина”. От тук водят началото си голям брой български реки, включително и двете най-дълги реки в страната – Марица и Искър. Студени планински потоци подскачат по назъбените скали и сливайки се един с друг образуват малки, а после и по-големи бързотечащи рекички, които сякаш бързат да се спуснат в подножието на планината. В пределите на Рила ще откриете голям брой ледникови езера със студени кристално чисти води. Най-ярко се открояват Седемте рилски езера, които са разположени на повече от 2100 метра надморска височина. По-малко известни, но също изключително красиви са Маричините езера, които са разположени в живописен циркус и са заобиколени от стръмни непристъпни скали.

Красивата и пищна природа на планината е една от причините за създаването на редица резервати (Ибър, Парангалица, Риломанастирска гора, Скакавица и Централен рилски резерват), природни паркове (Природен парк Рилски манастир), както и на забележителния Национален парк Рила, който със своята площ от 81 046 хектара е най-големият национален парк в цяла България.

Въпреки че Рила не може да си съперничи с други планини като Родопите по брой историчеки селища, тук е един от центровете на християнството в страната. Културният облик на тази величествена планина се определя до голяма степен от манастирския комплекс на Рилския манастир. Не е тайна, че това е една от най-значимите забележителности в цяла България и е под егидата на ЮНЕСКО. Този шедьовър създаден от човешка ръка е съхранил българската култура и традиции през вековете на османско робство.