Световен климат

Desert SaharaКлимата на нашата планета е изключително разнообразен. Има много фактори които го формират. Например отдалечеността от екватора (географската ширина), надморската височина, релефа, отдалечеността или близостта на морета и океани, както и много други фактори. Колкото по-голяма е отдалечеността от екватора, толкова по-остър е ъгълът на падане на слънчевите лъчи.

Това означава, че по-големите географски ширини получават по-незначителна топлина. В посока от alps snowекватора към полюсите, ние можем да проследим екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен, субполярен и полярен климатичен пояс. Всеки един от тези пояси е представен по един път в северното полукълбо и по един път в южното полукълбо, с изключение на екваториалния климатичен пояс. Освен изброените климатични пояси има още един, който не е свързан с географската шири на ами по скоро с надморската височина – планинския климатичен пояс. При него се наблюдава понижаване на температурите с нарастване на надморската височина. Всеки един от тези пояси обаче, въпреки общите черти може да бъде много различен в зависимост от това в коя част на планетата се намира.

Alaska USA subarctic climate zoneКлимата оказва много силно влияние на живота на хората и тяхното разпространение по повърността на планетата земя. В полярните зони и в тропическите пустини ние можем да открием огромни незаселени територии, заради трудните и тежки условия на живот. От друга страна най-атрактивните места попадат в субтропичния климатичен пояс, защото условията са най-приятни, поносими и здравословни. Релефа оказва силно влияние на климата. Той например би играл ролята на климатична бариера ако има на лице висока планинска верига на пътя на въздушните маси. В случай, че savanah Africa subequatorial zoneрелефа е равнинен се формира така наречения климатичен коридор, който осигурява възможността за свободно движене на големи въздушни маси.

Огромен е ефекта на намиращите се на близо водни басейни – морета и океани. Традиционно местата които се намират в близост до големи Ibiza Mediteranneanводни пространства имат по мек климат в сравнение с тези които са разположени във вътрешността на континентите.В зависимост от температурата на преобладаващите океански течения, ние бихме могли да ги поделим на студенни и топли. При наличие на топли океански течения се наблюдават по-значителни водни изпарения, отколкото на местата със студени течения. Водните изпарения от своя страна се връщат обратно на земната повърхност под формата на валежи. В случай, че океанските течения са студени е обратното – почти няма изпарения а от там следва, че и валежите са много оскъдни. Това е главната причина за формирането на пустини именно в близост до студени океански течения.