Екваториален климатичен пояс

equatorial rainforestЕкваториалният климатичен пояс е разположен около екватора и покрива широки територии в Южна Америка, Централна Африка и Югоизточна Азия. Типични черти на този климат са целогодишно високите денонощни температури, както и обилните валежи, падащи почти всеки ден. Топлината и влагата са причина тук да се среща най-голямото разнообразие от растителни и животински видове на планетата.

В резултат на тези климатични условия в Южна Америка, в долината на река Амазонка се намира най-голямата дъждовна гора в света наречена „белите дробове на планетата”. Растителноста в тези гори е толкова гъста и преплетена, че на някои места е невъзможно да се направят дори и две крачки. В тези области на света можете да откриете много места, които са напълно недостижими. Амазония (това е името на дъждовната гора в Южна Америка), е частично наводнявана от прииждащите води на река Амазонка всяка година. Видовете които обитават South East Asia incredible beauty wildlife equatorial climate zoneтази част от света са перфектно адаптирани за живот тук и те оцеляват без големи усилия. Някои от видовете са ягуар, тапир, ленивец, пираня, кайман, единствения по рода си сладководен делфин и много, много други.

Най-големият проблем на Амазония е изсичането на гората заради ценната дървесина на екваториалните видове. Учеите предполагат, че намаляването на площа на горите ще доведе до необратими последствия в климата на планетата. Дъждовната гора е разпространена на територията Piranha Amazonia equatorial climate zoneна много южноамерикански страни, но най-голямата част от нея е разположена на територията на Бразилия. Големият икономически и културен прогрес на страната, както и нарастващата отговорност на бразилския бизнес и граждани, ще помогнат за запазването на безценното природно богатство. Освен в Южна Америка екваториален климат може да се открие също и в Централна Африка. Условията не са много различни от тези в Амазония. И тук можем да открием подобни вечнозелени, дъждовни гори. Подобно на Южна Америка, африканската джунгла е разположена на територията на обширна речна equatorial South America flowerдолина. Дом е на безбройни растителни и животински видове. Много от тях могат да бъдат открити само тук. Джунглата е дом на леопарди, горили, екзотични птици и други. Растителноста е непроходима, тъй като редовно се подхранва от обилните валежи. Дъждовната гора е прорязана от огромната река Конго. Това е втората най-голяма река в Африка. Голяма част от африканската джунгла е постоянно покрита с вода. Реката има многобройни пълноводни притоци. Тази джунгла е истински рай за животните, но същите тези условия са много трудно поносими от хората. Заради високите температури и голямата влажност на въздуха тук има огромен брой комари и други насекоми, които ни най-малко не облекчават equatorial forestживота на местните жители. Обикновено в екваториалния климатичен пояс градовете са разположени в близост до големи водни басейни или на по-голяма надморска височина, защото това прави климата малко по-поносим за хората. С огромното си биологично разнообразие, африканските дъдовни гори са едно от най-интересните места в света.Ние сме длъжни да запазим това безценно природно богатство, защото ако не го направим природата на нашата планета ще се измени драматично. Трябва да опазим тези гори не само заради нас, но и заради следващото equatorial rainforest wild lifeпоколение. Третата (и последна) област с екваториален климат на нашата планета е разположена в Югоизточна Азия. Заема южните части на полустров Малака и островите на Малайзия, Индонезия и Нова Гвинея. Подобно на Централна Африка и Южна Америка, климата в Югоизточна Азия е горещ и влажен със значителни валежи. Разнообразието от растителни и животински видове е огромно. Тази дъждоввна гора е дом на тигри, леопарди, орангутани, слонове, невъобразимо разнообразие от птици и други. Животните обитават различните етажи на гората – някои животни живеят в короните на дърветата, други на земята и т.н. За разлика от джунглите в Южна Америка и африка, тези в Югоизточна Азия не са разположени в речна долина, ами South American rainforest equatorial climate zoneнай-вече на различни острови като Ява, Борнео (Калимантан), както и на полуостров Малака. Особено интересен за учените със своето биологично разнообразие е остров Борнео. Този остров е разделен между Индонезия, Малайзия и Бруней. Красотата на природата му е зашеметяваща. Подобно на Южна Америка и Африка, проблемите на Югоизточна Азия са свързани най-вече с изсичането на гората, заради висококачествената дървесина. Заради изсичането на горите има реална опасност хиляди животински видове да останат без дом. Възможно е много видове да изчезнат още преди да са открити.