Субполярен (субарктичен) климат

Subarctic climate zoneСубполярната климатична зона е преходна климатична зона между умерения и полярния климатичен пояс. Той заема териториите около и отвъд полярния кръг. Този пояс е разпространен почти изцяло само в северното полукълбо заради липсата на суша в тези географски ширини в южното полукълбо. В резултат на това в южното полукълбо климата е силно изменен.

Субполярния климат е широко разпространен в обширни области в най-северните части на Северна Америка (Аляска и северна Канада), северните части на Скандинавия, северна Азия (Сибир в Русия). Alaska subarcticИзвън изброените области субполярния климат заема високирте части на планините (например в Алпите може да бъде открит в областите над 1500 метра). Субполярния климат е също така широко разпространен във високите части на Андите, Хималаите, Скалистите планини и др. Характерна черта на този климат са дългите и много студени зими. Температурите могат да се задържат под нулата повече от шест месеца в годината. Понякога температурите падат до (-40) °C. Летата са къси и хладни. Продължават от един до три месеца. Само в много редки случаи Alaska North America subarcticтемпературите достигат до 25 °C. Заради малката продължителност на лятото, почвите, които са замръзнали в дълбочина през зимата не разполагат с достатъчно време за цялостно размразяване и за това се размръзява само повърхностния слой. По тази причина много растения имат плитко subarctic climate zoneразположени корени. Срещат се главно тревисти растения и някои видове иглолистни дървета, тъй като са по-студенолюбиви. Среща се много богат и разнообразен животински свят – бобър, видра, елен, мечка, лисица и много други. По малко е разнообразието на влечугите и земноводните. Прочината за това е, че те се нуждаят от повече светлина и топлина тъй като са студенокръвни. Субарктичната климатична зона не е гъсто населена, защото условията за живот за хората не са леки. При този климат не се срещат големи градове. Обитателите обикновенно живеят в малки селища.