Субекваториален климатичен пояс

acacia savanah AfricaСубекваториалния климатичен пояс е разположен на север и на юг от екваториалния климатичен пояс. Може да бъде открит в най-южната част на Северна Америка, някои от Карибските острови, северната част на Южна Америка, Бразилското плато, обширни територии от Африка (на север и на юг от африканските дъждовни гори), в значителна част от Южна и Югоизточна Азия, Северна Австралия и много тихоокеански острови.

wildlife subequatorial climate zoneСубекваториалния климатичен пояс е по-широко разпространен отколкото екваториалния климатичен пояс. Отличава се с по-голяма разлика на денонощните и годишните температури в сравнение с екваториалния климатичен пояс. Освен това се наблюдава сезонност на валежите. Обикновенно основната част от валежите падат през летните месеци. Зимите са горещи, сухи и слънчеви. Има два сезона – сух и дъждовен. Дневните температури са по-високи а нощните по-ниски от тези в субекваториалния климатичен пояс. Обикновенно растителността е subequatorial climate tanzaniaсаванна, с широки тревни пространства и малко дървета. Такива пейзажи могат да се видят на много места, но емблематична е африканската савана. Растителността е по-бедна от тази в дъждовните екваториални гори, но за сметка на това животинския свят е вероятно най-богатия. Например африканската савана е дом на лъвове, леопарди, хиени, жирафи, зебри, носорози, хипопотами, маймуни и други. Заради невероятната палитра от най-различни животни, именно в тази климатична зона са създадени резерватите „Масай Мара” „Серенгети” и subequatorial savanahдруги. Условията за хората са по-поносими в сравнение с екваториалния климат. В субекваториалната климатична зона на Южна и Югоизточна Азия са разположени много гъстонаселени страни като Индия, Бангладеш, Тайланд, Камбоджа и др. В Северна Австралия тази област е рядко населена, но в Южна и Централна Америка гъстотата на населението е много голяма. Субекваториалните области, които са разположени в близост до океана Tanzania Subequatorial climate zoneрастителността е гъста а валежите са по-равномерно реазпределени през годината. В този случай сухия сезон е по-малко сух. Например Коста Рика, която е разположена в субекваториалния климатичен пояс на Северна Америка има влажен климат и обилни валежи през цялата година заради близостта на Тихия и Атлантическия океан. Страната има гъсти, зелени гори, които са дом на много екзотични растителни и животински видове. Причина за обилните валежи е това, че топли океански течения минават край бреговете на страната.