Област Никозия, Кипър

Област Никозия (наричана също така Лефкозия) обхваща основно централната част на остров Кипър. Тук попадат по-голямата част от Тродоските планини и долината Месаория. На север област Никозия преминава отвъд буферната разделителната линия на острова охранявана от мироопазващи части на ООН и обхваща югоизточната част от непризнатата Севернокипърска турска република. Граничи с всички пет области на острова – Пафос, Лимасол, Ларнака, Кирения и Фамагуста.

nicosia districtПриродата на областта е доста разнообразна. Включва както обширни плодородни обработваеми земи с равнинен релеф, така и планински местности покрити с иглолистни гори. На запад област Никозия достига Средиземно море. По-голямата част от бреговата линия попада в пределите на Севернокипърската турска република. Климатът в област Никозия е много сух и горещ, с по-високи летни температури в сравнение с останалите области и по-хладна зима.

Икономиката на област Никозия е силно развита. В града се развива основно секторът на услугите (банково дело, финанси, образование), а извън града е силно застъпено селското стопанство. Туризмът е по-сллабо развит в сравнение с останалите области на Кипър. Населението е изключително неравномерно разпределено из територията и може да се каже, че е почти изцяло концентрирано в големия столичен град.