Гренландия

greenland amazing natureГренландия е най-големият остров в света. Разположен е в северозападните части на Атлантическия океан. Заради суровите климатични условия обаче, населението е изключително малобройно. Гренландия е дива и недокосната земя, която по една ирония на съдбата е сред най-силно засегнатите от глобалното затопляне райони на планетата.

Географско положение. Гренландия е разположена между 59 и 83° северна географска ширина. На север се намира building in greenlandСеверния ледовит океан, на запад е Бафиновият залив, а на юг и изток – Атлантическия океан. Островът има площ от 2 175 600 кв.км. През южните части на Гренландия преминава северната полярна окръжност. Гренландия е разположена близо до североизточните канадски брегове. Някои от островите на Канада са само на 30 километра от Гренландия. Географски, този необятен остров е част от Северна Америка, но иначе принадлежи на Кралство Дания от която през последните години успя да си извоюва значителна автономия.

greenland from aboveРелеф. Гренландия има много голяма надморска височина. Основната част от територията се намира на повече от 2000 метра. Връх Гунбьорн се намира в западните части, непосредствено до океанския бряг. Има надморска височина от около 3 700 метра. Релефът на Гренландия обаче в по-голямата си част е една илюзия, защото макар и почти целия остров да е разположен на повече от 2 000 метра, все пак нека не забравяме, че дебелината на ледената покривка варира най-често от 2000 до 2500 метра. Сами можем да си представим колко малка би била малка надморската височина на Гренландия ако всички тези ледове се стопят. Бреговата линия на островът е силно разчленена. Има множество по-малки острови, заливи и полуострови.

Климат. Гренландия е едно от най-суровите места на нашата планета. Попада в две климатични зони – субполярна и полярна. Субполярната обхваща една много малка част от територията на острова. Този климат може да бъде открит само в крайбрежните райони на южна Гренландия. Столицата Нуук попада в тази климатична зона. Тук зимата е изключително дълга и студена. От октомври до края на април дневните greenland ice floatsтемператури са отрицателни. През януари най-топлите дни са не повече от (-5) °C! От април до октомври, когато е лятното полугодие дните са също студени или хладни. Най-топлата част от годината е от средата на юни до средата на август, когато температурите достигат до 10, а през юли и до 12°C. За сравнение дневната температура в Нуук през юли е по-ниска от дневната в Рим през януари. Валежите в субполярните области на Гренландия са незначителни. През по-голямата част от годината вали сняг. Практически, сняг и заледявания са напълно изключени само от средата на юли до средата на август. В полярните области на Гренландия условията са дори още по-сурови. Град Канак например е едно от най-големите полярни селища на Гренландия. Тук нощните температури са винаги отрицателни. Дневните надвишават 0°C само през юни, юли и август. През юли достигат до около 3°C и това е пикът на лятото в Канак. Една от спецификите на гренландския климат е, че не всеки месец има дневна светлина. През ноември, декември и януари в Канак слънцето не изгрява изобщо. Това е така greenland in the summerнаречената полярна нощ. Други месеци като октомври и февруари са много мрачни, но слънцето се показва за някой друг час. Лятото е пълната противоположност. През май, юни и юли слънцето изобщо не залязва, през август се скрива само за един час, а през април денят е 20 часа. Март и септември, когато са пролетното и есенното равноденствие има ден и нощ.

Природа. Природата на Гренландия е дива и недокосната. Почти цялата страна е заета от глетчери. За нещастие, макар и да е доста отдалечена от индустриалното замърсяване, тя е силно засегната от глобалното затопляне. Ако тези процеси не спрат, има реална опасност разтопените ледници да повишат значително нивото на световния океан и по този начин да залеят много крайбрежни области по света, които имат незначителна надморска височина. Единствените места в Гренландия, greenland is amazingкъдето през лятото снеговете и ледовете се сопяват напълно са крайбрежията. И все пак тук не виреят дървета, а само някои тревисти растения, цветя, мъхове и лишеи. Причината е, че в дълбочина почвата остава замръзнала и това не позволява виреенето на растения с по-развита коренова система. Тук се срещат уникални и редки видове животни като полярна мечка, полярна лисица, полярен заек, морж, тюлен и други. Чайките се адаптират в суровите условия на гренландия много добре. Тези устойчиви птици не само ловят риба, но и се възползват от лова на бели мечки и полярни лисици за да се нагостят богато с остатъците от техния обяд.

Население и селища. Гренландия е изключително рядко населена. Жителите са концентрирани изключително в крайбрежните райони на острова, където се намират и малкото на брой градове. Общото население на Гренландия е 60 000 души от които около една четвърт (около 15 000) живеят в столицата на острова Нуук. Други по-големи градове в Гренландия са Канак (650 жители), Какорток (3500 жители), Паамиут (13 000 жители), Сисимиут (6500), Илулисат(5000 жители) и др.

kulusuk closeup greenlandИкономика. Икономиката на Гренландия е силно ограничена от суровата природа и тежки климатични условия. Населението има среден стандарт на живот – по-нисък от този на САЩ, Канада и Западна Европа и равен или малко по-висок от този на страните от Източна Европа. Икономиката разчита основно на риболов. Студените и чисти води около Гренландия са много богати на риба. През последните години Гренландия се стреми да развива туризъм. Много чужденци са заинтригувани от чистата и без човешка намеса местна природа. Проблем пред икономиката на Гренландия се оказва развитието на инфраструктурата. Тук е невъзможно да се строят пътища, тъй като near by ilulissat greenlandзаледените терени не го позволяват. Местното население и туристите ползват основно воден и въздушен транспорт.

Интересни факти. *Гренландия е открита от викинги през в периода 10-ти – 11-ти век. *Гренландия е част от Кралство Дания, но притежава значителна автономия. *От 1972г до 1982г Гренландия е член на Европейския съюз. *Гренландия е сред най-силно засегнатите от глобалното затоплянеместа в света. *Символ на Гренландия е полярната мечка. *Коренното население на Гренландия са ескимоси-инуити.