Либия

camels sahara desert affricaЛибия е смятана за една от най-горещите страни в света. През 1922 година в станция Ал Азизия е измерена температура от 58 градуса целзии. Основната част от Либия е заета от пустинята Сахара. Страната е богата на петрол, който е основният експортен продукт. Либия е в тесни икономически взаимоотношения със страните от Южна Европа. От 1969 до 2011 държавен глава на Арабската Джамахирия е Муамар Кадафи.

Географско положение. Либия е разположена в северните централни части на континента Африка. Намира се между 19 и 33° северна географска ширина и между 9 и 25° източна географска дължина. Либия е средиземноморска страна – на север има широк излаз на Средиземно море. На изток граниче с Египет, на югоизток със Судан, на юг с Чад, на югозапад с Нигер, на запад с Алжир и на северозапад с Тунис. Либия има много благоприятно икономогеографско положение, тъй като е разположена много близо до развитите страни от южна Европа и на брега на Средиземно море. От гледна точка на природата, Либия има много добри предпоставки за развитие на туризъм, тъй като разполага с красиви плажове, топъл климат и екзотични пейзажи. Освен това друго голямо преимущество на географското положение на Либия е, че има големи петролни полета на своя територия.

Релеф. Либия има преобладаващо равнинен и платовиден релеф. От север на юг roman ruins libyaнадморската височина постепенно се увеличава и в южните части варира най-често между 500 и 700 метра. Единствено в крайните южни части на страната могат да се видят някои по-ниски планини. Тук на южната граница се намира и най-високият връх на територията на страната на границата с Алжир – връх Бику Бете, който въпреки равнинния релеф на Либия е висок цели 2267метра. Планината е с вулканичен произход. Бреговата линия на е слаборазчленена и като цяло е лишена от заливи и полуострови. Изключение прави заливът Сидра, който е най-обширния на африканското Средиземноморие.

Природа. По-голямата част от територията на Либия е заета от пустинята Сахара. Това е една от най-пустинните държави в света. Пейзажите са изключително красиви. Пясъчните дюни, които на места достигат до височина от 50 – 100 метра създават усещането за разбунтуван океан, чиито огромни вълни са застанали неподвижно. Най-зелените и плодородни части от страната ще откриете по бреговете на Средиземно море. Но и тук растителността не е особено буйна, а пейзажът е полупустинен. Срещат се основно някои видове палми (главно финикова и кралска палма), както и някои издръжливи на суша и високи температури субтропични растения. В Либия няма реки, а за пиене се използват артезиански води.

sahara desert libya africaКлимат. Либия попада под влиянието на субтропичния и тропичния климатичен пояс. Субтропичният климатичен пояс заема северните части на страната около бреговете на Средиземно море. Тук климатът е най-благоприятен за живеене и за развитие на селско стопанство. Летата са много дълги, сухи и изключително горещи, докато зимите са доста по-приятни с умерени температури. През зимата падат почти всички валежи за годината. На юг Либия попада в тропичния климатичен пояс. Времето е сухо и горещо през цялата година. Либия е един от основните климатообразуващи фактори за страните от Южна Европа. Тя играе ролята на климатичен коридор. Благодарение на равнинния си релеф и на липсата на планински прегради, горещите въздушни маси на пустинята Сахара свободно се придвижват на север и влияят на времето в голяма част от Средиземноморието, особено на Италия, Малта и Гърция, като правят местния средиземноморски климат много по-мек и топъл отколкото е типично за субтропичния климатичен пояс по света. Либия е смятана за една от най-горещите страни на планетата. В станция Ал Азизия разположена в северозападните части на страната през 1922 година на 13-ти септември е измерена рекордна за всички времена температура от 58 градуса целзии на сянка! Столицата на страната Триполи има много горещ субтропичен климат. Само два месеца през годината имат дневнатемпература по-ниска от 18°C – това са януари 16°C и февруари 17°C. Летата са много дълги и горещи. От началото на април до края на ноември е много горещо. Март и декември са месеци с много приятни температури около 18 – 20°C. Климатът напомня на този в Кипър и Андалусия, но с по-оскъдни валежи.

Икономика. Икономиката на Либия е доста по-добре развита от тази на много страни в Африка. Основният източник на skyscrapers in the capital of libya tripoliдоходи е добивът и износ на петрол. На второ място след добива на петрол е селското стопанство. Обработваемите земи заемат само 1% от територията на страната. Основни култури са финиковата палма, от която се добиват фурми, фъстъците, както и житните растения. Малко по-добре е представено животновъдството. Отглеждат се овце, кози, птици, добитък, както и традиционното животно в тази част на света – камилата. В икономическо отношение Либия е по-близка със средиземноморските страни и най-вече с Италия. Образованието и здравеопазването в Либия са безплатни и общодостъпни за населението. Либия не може да покрие сама нуждите си от медицински работници и се налага да внася работна ръка от чужбина, като привлича висококвалифицирани кадри чрез високо заплащане, което им предлага. Либия планира в бъдеще да осъществи заедно с Европа проекти в сферата на енергетиката. Предполага се, че в бъдеще Либия може да захранва със слънчева енергия страните от Европа и по-специално тези от Средиземноморието. Либия се стреми да развие своя международен туризъм, но страната няма почти никакъв опит в тази област и по тази причина първите и стъпки са твърде неуверени и нестабилни. Държавата все още не си е изградила имидж на туристическа дестинация и малко хора я избират за да прекарат там ваканцията си. Не е за подценяване и факта, че понякога възникват проблеми с визите за европейски граждани, а това е много неизгодно за Либия, защото основните туристически потоци в света идват от Европа.

tripoli libya africaНаселение и селища. Населението на Либия възлиза на около 6 100 000 души и е разпределено крайно неравномерно по територията на страната. Основната част е концентрирана около бреговете на Средиземно море. Там са и най-големите градове – столицата Триполи и Бенгази.

Триполи има население от около 1 500 000 жители. Тук е сърцето на либийската икономика. Градът има добра инфраструктура. В централните части се издигат няколко небостъргача, които придават модерен облик на града. Най-красивата част от Триполи е разположена до брега на Средиземно море. Освен централната търговска част, тук са и по-скъпите и хубави жилищни квартали. Тук са и най-добрите хотели, ресторанти, кафенета и магазини.

Бенгази е втори по големина град в Либия. Има население от около 700 000 жители. Макар, че Триполи е по-лъскав, поддържан и модерен град, Бенгази също има своето очарование. Градът има много големи перспективи за развитие в бъдеще.

Население: 6,5 милиона

Столица: Триполи

Валута: Либийски Динар

Износ: Петрол

Религия: Ислям

Природа: Главно пустини + средиземноморска храстова растителност