Монголия

gobi desertМонголия е много голяма държава, а нейното име е доста популярно. За самата страна обаче по света се знае малко. Повечето хора свързват Монголия с безкрайните равнини и степи. До голяма степен това е вярно, но далеч не изчерпва истинската същност на тази вълнуваща азиатска страна. Тук е процъфтяла великата империя на Чингиз хан, а някои европейски народи като българите произхождат от земите на днешна Монголия.

Географско положение, граници и големина. Монголия е разположена между 41 и 52° северна географска ширина и между 87 и 119° източна дължина. Намира се в източните части на континента Азия. Заема площ от 1,565,000 кв.км. и е 18-тата по големина страна в света. Въпреки огромната си площ, тя граничи само с две държави – Русия на север и Китай на юг. Географското положението на Монголия е по-скоро периферно и изолирано, а причината до някъде се корени във факта, че страната няма излаз altai mongoliaна световния океан. От друга страна бурноразвиващите се икономически центрове на континента остават доста отдалечени от нейната територията.

Релеф на Монголия. По-голямата част от Монголия е разположена на голяма надморска височина. Като цяло страната е заета от високи планини и обширни плата. Най-високата точка е връх Хуйтен, който се издига на височина от 4362 метра в Монголски Алтай, в близост до границата с Китай в най-западните части на страната.

Климат на Монголия. Монголия попада в умерения климатичен пояс. Въпреки това обаче местният климат е доста суров с ясно изразен континентален характер. Летата са много приятни. Летните температури в столицата Улан Батор обикновено достигат до около 23 – 25°C. Зимите са дълги и изключително сурови. През януари дневните температури са под (-15) °C, а нощните достигат до около (-25) – (-30) °C. Тези стойности обаче са средни. Понякога температурите могат да станат много по-ниски, защото леденостудените арктични въздушни маси от Сибир нахлуват тук безпрепятствено, а надморската височина на Монголия, която в по-голямата част от страната е над 1000 метра много допринася за суровите климатични условия. Като цяло валежите в Монголия са изключително оскъдни. През годината варират от 1 до не повече от 60 – 65 милиметра. Най-сухо е времето през зимните месеци, а най-влажно през летните. Заради сушата и резките температурни промени големи части от Монголия са заети от пустини.

Води на Монголия. По-голямата част от Монголия е бедна на води. Изключение правят единствено високите планински райони в северната част от страната, където има множество планински реки и езера. Повечето от тях водят началото си от заснежените и заледени планински върхове. В по-ниските и платовидни части от страната водните басейни са рядкост. Най-голямата река в Монголия се нарича Селенга и тече на североизток. Най-големи по площ са езерата Хьовгьол и Увс, като и двете се намират на северозапад.

Икономика на Монголия. Монголия има развиваща се икономика. Страната е сред най-бедните на континента. Голяма част от населението води номадски начин на живот и живее в палатки, наречени юрти. За икономическите затруднения на страната голямо значение има нейното местоположение. Въпреки че има могъщи съседи, Монголия остава доста изолирана. От една страна икономическото сърце на Русия се намира на хиляди километри на запад, а от друга страна икономическата мощ на Китай е съсредоточена в съвсем друг край на страната, далеч от границите на Монголия. Лошото качество на инфраструктурата, липсата на магистрали и ЖП линии също се отразяват доста неблагоприятно върху състоянието на местното стопанство. Основният източник на доходи за Монголия е износът на мед, флуор, текстил и животинска кожа. Качеството на живот в страната е доста ниско в сравнение с повечето азиатски държави.

deer stones mongoliaНаселение. Въпреки огромната площ, в Монголия живеят едва около 2,700,000 жители. Това е една от най-рядко населените държави на планетата. Населението на страната е крайно неравномерно разпределено по нейната територия. Около 44% от всички хора в страната живеят в столицата Улан Батор. Голяма част от жителите на столичния град живеят в големи и невзрачни жилищни сгради, построени от панел, което придава твърде съветски облик на града. Големи части от Монголия на практика са безлюдни. Това важи в най-голяма степен за пустините в южна Монголия. Ниска е гъстотата на населението също и в планинските части на северна Монголия. Населението на страната се състои от различни националности, но най-голям процент са монголците, които съставляват над 80%. Голям дял (около 5%) представляват и казахите. В Монголия живеят също така и малък брой руснаци, останали по тези земи още от времето на СССР. Официален език е монголският, а руският и китайският са доста популярни езици, на които можете да се разберете с местните жители. В религиозно отношение населението на страната е относително еднородно – по-голямата част от местните жители са будисти.

Туризъм в Монголия – историческо минало, природни красоти и интересни места

Миналото на Монголия. Макар че днес е сред най-бедните страни в Азия, Монголия е люлка на внушителна култура, а местните жители са изключително горди със своята история. По времето на Чингиз хан страната разпростряла своите граници от Източна Европа (Балканите) до Тихия океан и от Сибир до Арабско и Южнокитайско море. По онова време Монголия била сред най-великите държави съществували някога и определено била най-голямата по площ. Войните на Чингиз хан препускали на гърба на кон, въоръжени с лък и стрела и всявали страх и уважение във всеки, който дръзнел да се изпречи на пътя им. Славата на Монголия била като фойерверк – горяла силно и ярко, но това не продължило дълго. Малко след като страната достигнала своя връх, вътрешните конфликти започнали постепенно да я дестабилизират. Няколко века след като е достигнала своя апогей, Монголия става жертва на манджурите, които успяват да я завладеят. След повече от два века Монголия отново станала независима държава, но само за да се превърне няколко години по-късно в комунистическа страна – един от най-близките партньори на СССР.

Монголия днес. Как да я опознаем по-добре? Ако в наши дни посетите Монголия като турист ще се изненадате да видите колко traditional yurt mongoliaмного неща изобщо не са се променили през последните 800 години. Много от местните жители например все още живеят в Юрти (вид преносима къща от типа на палатката). Те обикновено обзавеждат преносимите си жилища по традиционен начин и все още изпитват голяма почит към конете. За съжаление едно от нещата, които се променят твърде слабо с времето е инфраструктурата. Това би бил един от най-големите проблеми ако посетита тази далекоизточна страна. Има много места в Монголия, които на практика притежават спираща дъха природа, а са буквално недостъпни. Въпреки това наемането на кола си остава един от най-добрите начини да опознаете тази далечна страна. Още по-вълнуващо би било ако можете да си наемете каравана или фургон, с който да пътувате. Така ще оставате на всяко място толкова, колкото си искате без да спазвате графици. Ще можете да нощувате в отдалечени и откъснати от света райони и да се наслаждавате на тишината и спокойствието, което предлага самотната шир на Монголия.

Природа на Монголия. Монголия е синоним на простор. По-голямата част от страната е заета от огромни по територия планински масиви и обширни равнини, които се простират до където стига погледа. Растителността в равнинните местности на Монголия е оскъдна и представена главно от тревисти видове. Огромна част от тези равнини се намира на юг и югоизток, докато планините преобладават в северните и западни раьони. В северните планински части на страната природата е съвсем различна и значително наподобява по своето видово разнообразие руската тайга. В тези северни покрайнини на Монголия ще откриете много красиви, предимно иглолистни гори и много по-голямо водно богатство. Разбира се гори има и в други части на страната, но северните раьони притежават най-голямото горско богатство. Извън планинските масиви на северна Монголия горите са по-често представени от студенолюбиви широколистни видове като например брези, които могат да издържат на свирепите монголски зими.

Животинският свят е изключително разнообразен. От едрите хищници се среща кафява мечка, сив вълк, лисици и други. От тревопасните животни ще можете да видите такива видове като коза, елен, монголска газела и антилопа сайга. Емблематични за страната са конете и дивото магаре. От птиците трябва да споменем соколите, които не само са доста разпространени в тази част на света, но се използват също и за лов и спортни състезания. Тук се срещат и други грабливи птици, в това число орли и ястреби. Огромните по площ открити пространства предполагат наличие на голям брой дребни гризачи и зайци, които са перфектната плячка за тези хищни птици.

ulaan baatarПустинята Гоби е един от най-впечатляващите природни обекти в Азия. Тя е класически пример за пустиня от умерените ширини. Летата са топли и дори горещи, а температурите не рядко достигат 40°C. Зимите от друга страна са изключително сурови с температури между (-30) и (-40) °C! Гоби е разположена в южните части на страната и се смята за една от най-негостоприемните пустини в света. Тя е почти необитаема като се изключи малобройното местно население, което води номадски начин на живот. По-голямата част от пустинята е камениста, което на практика я превръща в негодна за живеене.

Езерото Хьовгьол е разположено сред красивите планински пейзажи на северна Монголия. Намира се на повече от 1600 метра надморска височина. В неговите околности се редуват великолепни борови гори и открити каменисти и тревни пространства.

Не по-малко красиви, но много различни са околностите на езерото Увс. То се намира на по-малка надморска височина – около 760 метра. Заобиколено е от предимно суха местност, където растителността е доста оскъдна. Общото между двете езера е, че са разположени сред неестествено красива и запазена природа, а следите от човешко присъствие са толкова малко, че за неопитното око на туристите те ще останат незабелязани.

Еленовите камъни са една от най-значимите забележителности в страната. Представляват скални късове с височина до 4,5 метра. Върху тях има издълбани рисунки и символи. Тези стърчащи насред пустинния пейзаж камъни се издигат на мястото си от над 3000 години. Предполага се, че древните жители по тези земи са ги използвали в своите ежедневни ритуали свързани с погребения и други значими събития, които съпътстват човешкия живот. За съжаление не се знае кой ги е направил, но със сигурност си струва да се видят.

Кога да посетим Монголия? Най-доброто време за туризъм в Монголия са месеците май, юни, юли, август и септември. Тогава температурите в столицата Улан Батор са много приятни – между 15 и 25°C. Май и септември са подходящи също така и за туризъм в пустинята Гоби. Тогава условията за туризъм там са най-приемливи. Иначе времето варира от изключително студено през зимата до неприятна жега през лятото. Все пак е добре да се съобразите и с това, че ако отидете в тези сурови земи за да правите снимки например единствената възможност да намерите сянка ще бъде ако сами си я направите. Същото важи и за зимата. Тогава ниските температури и пронизващият вятър ще направят престоя ви на открито не особено приятен.

Какви дрехи да си носим в Монголия? На първо място е много важно да си носите достатъчно слънцезащитен крем и качествени mongolia landscapeслънчеви очила, тъй като времето в Монголия е ясно и безоблачно през почти цялата година. За юни, юли и август е най-подходящо да си носите леки летни дрехи за през деня и нещо по топло за през ноща, защото температурите падат и под 10°C. През май и септември се приготвере за пролетни температури – меко и приятно време през деня (15 – 17°C), но студено през нощта. От октомври до април си носете топли зимни дрехи, съобразени с много ниските, понякога дори екстремни температури! Не забравяйте, че Улан Батор е най-студената столица на планетата.