Австралия и Океания

Australia desertАвстралия е единствената страна – континент и е заобиколена от всички страни от водни басейни. Заема площ от 7 686 850 кв.км и има население от около 21 милиона души.

Населението на континента е разнородно и се състои в по-голямата си част от емигранти. Около 60% от местните жители не са родени в тази страна. Местната икономика е много силно развита – добивът на полезни изкопаеми и селското стопанство се развиват успоредно с високите технологии. Австралия е земя на благоденствието. Тя е континентът с най-висок среден стандарт на живот на своето население и е също единственият континент, на който има само един официален език – английски.

Австралия има уникална природа. Повечето от растенията и животните могат да бъдат открити единствено тук. Причината може да бъде открита в изолацията, която тук много по-ясно изразена в сравнение с другите части на света. Местният климат е доста топъл, тъй като тропикът на козирога преминава през средата на континента. Австралия попада в четири климатични пояса – субекваториален в най-северните части, тропичен в по-голямата част от континента, субтропичен в южните части и умерен на остров Тасмания. По-голямата част от Австралия е заета от пустини, но крайбрежните райони са живописни, зелени и плодородни.

Океания

Океания често е разглеждана заедно с Австралия, но това всъщност е съвсем отделен регион. Причината да бъдат разглеждани заедно е основно малобройното население на Австралия и Океания и тяхната географска близост. Като цяло Океания е слабо развит регион, който разчита основно на селското стопанство и туризма. Особено се отличават силно развитите Нова Зеландия, Хавайски острови (САЩ) и Нова Каледония (Франция). Този регион се отличава с това, че се състои от острови. Макар че някои от тях са отдалечени на хиляди километри един от друг, те имат сходни природни и културни дадености.