Сомалия

coastline of somaliaСомалия е смятана за една от най-бедните страни в света. Около 1/2 от населението на страната се състои от номади и няма постоянно местожителство. Сомалия фактически няма действаща икономика и дори може да се каже, че в момента тази държава е напълно нефункционална. Вътре в самата страна липсва единство и господства разединението. Страната няма възможност да се справи дори и с най-неотложните проблеми сред които здравеопазване, изхранване, образование и прекратяване на отвличанията от сомалийски пирати във водите около страната, особено в Аденския залив.

Географско положение, граници и големина. Сомалия е разположена в най-източните части на континента Африка. Страната се намира на територията на полуостров Сомали, който е силно врязан между Аденския залив и Индийския океан. Граничи с Джибути на северозапад, Етиопия на запад и Кения на югозапад. Заема площ от 637 657 кв.км. Разположена е между 1° южна географска ширина и 11° северна географска ширина и между 41 и 51° източна географска дължина.

Релеф. Сомалия има равнинно-хълмист релеф, който на места преминава в платовиден. От планини са заетри само крайните северни части на страната. Тук се намира най-високата точка на Сомалия – връх Суруд Ад, който се издига на 2416 метра надморска височина. Бреговата линия на страната не е разчленена. Бреговете са прави. На север по-често са стръмни, докато на юг обикновено има пясъчни плажове.

Климат. Сомалия попада в почти изцяло в субекваториалния климатичен пояс. Единствено somalia sandy  dunesнай-северните части от страната имат тропичен климат. В тази страна времето е сухо и горещо през цялата година, а жегите понякога са наистина изпепеляващи. В столицата на Сомалия Могадишу, която е разположена на брега на Индийския океан, дневните температуриварират от 29 до 33°C през цялата година, но действителността може да бъде доста по-сурова. Температурите често достигат до 40 – 45°C. И това при условие, че сянка се намира много трудно. Както и на другите места по света, където климатът е субекваториален в Сомалия също има сух и дъждовен сезон, но тук дъждовния сезон е много по-сух от обичайното. Продължава от април до август. Най-дъждовен месец е юни с валежи достигащи до 70 мм. При местната слънчева радиация и високи температури, това количество на валежите изобщо не е достатъчно.

Природа. Преобладаващата част от Сомалия е заета от степи и сухи савани. Малко животни и растения оцеляват в тези крайни и сурови условия. Като цяло в страната растителността е изключително оскъдна. Това важи особено за северните части от страната, които имат много сух и горещ тропичен климат. В тези части от Сомалия растителността е скупчена под формата на оазиси. Малко повече зеленина има единствено по поречието на реките в южна Сомалия, които също не са много. Тази страна е много бедна на води.

some people in somalia work very hardИкономика. Икономиката на Сомалия е смятана за най-слаборазвитата в света. Огромна част от населението живее в крайна мизерия. В страната няма почти никакво развитие на промишлеността или на сектора на услугите например. Селското стопанство играе най-важна роля, но и тук нещата не са без проблеми. Отглеждат се и се изнасят в чужбина живи животни като овце, кози и едър рогат добитък. В отделни части на страната се отглеждат някои култури като например банани и царевица. Селското стопанство обаче не в състояние да задоволи дори частично нуждите на местното население, голяма част от което гладува системно. Единствените проявления на промишленбостта са малките предприятия, които се занимават с обработка на кожи. Населението на Сомалия, което живее в градовете и работи здраво преживява традиционно с не повече от 40 – 50$ на месец. За хората, които живеят извън градовете и нямат работа изобщо не може да се говори за каквито и да били доходи. В Сомалия трудно може да се говори за безработица или за нейното измерване като величина, тъй като около 50% от сомалийците нямат постоянна адресна регистрация. Спорно е дали бедността предизвиква политическата нестабилност в страната или обратното – политическата нестабилност предизвиква бедността. Факт е обаче, че крайната мизерия в тази част на Африка е верочтно основният причинител тук да процъфтява пиратството! Векове след като се предполага че това явление отдавна е изчезнало за винаги, неописуемата бедност накара сомалийците да престъпят закона по този крайно нечовешки начин и да започнат да посягат на преминаващите през Аденския залив кораби. След като отвлекат кораб, сомалийците искат да получат за него откуп. Международната общност е потресена от тези действия и всячески се опитва да попречи на тази престъпност, за която се мислеше, че е останала едва ли не в епохата на Великите географски открития.civil war in mogadishu

Население и селища. Заради твърде големия процент номадско население е трудно да се уточни калко са жителите на Сомалия, но се предполага, че са приблизително 11 000 000 души. Предполага се, че най-малко 5 – 5,5 млн. души живеят като номади. От населението, което води отседнал начин на живот около 1/3 живее в столицата Могадишу. Освен столицата, която е дом на повече от 2 000 000 души, други големи градове са Харгейса (800 000), Бербера (200 000) и др. В религиозно отношение голяма част от сомалийците са мюсюлмани сунити, но не малко от тях имат свои собствени вярвания. Останалите жители на страната живеят в малки градчета в провинцията.

– Могадишу има население от повече от 2 милиона жители. Намира се на брега на индийския океан, в южната част на страната. Инфраструктурата е слаборазвита и увредена. Много сгради са частично разрушени от гражданската война. В тази земя на конфликти хората също умеят да се забавляват. Тук местното население обикновено се развлича около брега на океана. Не рядко могат да се видят тълпи от деца, които играят на пясъка или във водата. Градът е разположен в равнинна местност и липсват релефни форми, които да нарушават неговия силует. Растителността е изключително оскъдна. Само на някои места може да се види някоя акация или финикова палма.

– Харгейса е втори по големина и значимост град в Сомалия. Има население от около 800 000 жители. Намира се в северозападните части на страната, не далеч от границата с Етиопия. Харгейса е център на една област в Сомалия, която иска да формира независима държава. Тази несъществуваща държава се нарича Сомалиленд, но е непризната от международната общност.

street of somalia– Бербера е голям и център в северните части на Сомалия. Намира се на брега на Аденския залив. В този град живеят около 200 000 жители. Градът има лоша инфрастриктура и е беден на зеленина. Подобно на Могадишу и тук има множество частично разрушени сгради. Бербера разполага с пристанище, което е осеяно с множество плавателни съдове, за които е много трудно да се каже дали са в движение или не, тъй тяхното състояние като цяло е много лошо.

Допълнителна информация: основната валута на Сомалия е сомалийски шилинг; офииална религия – ислям; Сомалия е бивша италианска и британска колония.