Суринам

mangroove surinameСуринам е малка страна в североизточната част от континента Южна Америка. Има площ от 163 270 кв.км. По-малка от нея е единствено Френска Гиана. На запад граничи с Гаяна, на изток с Френска Гиана, на юг с Бразилия, а на север има излаз на Карибско море. Крайбрежието има дължина от над 400 км. Страната е независима от 1975 година. Преди това е била владение на Нидерландия, Англия и Испания.

Suriname South AmericaНаселение. Населението на страната е малобройно, особено в сравнение с територията – около 420 000 души. Около 210 000 от тях или около ½ от цялото население на страната живее в столицата Парамарибо на брега на Карибско море. Останалата част от населението също обитава предимно крайбрежието и близките до него области. Във вътрешността си страната е почти ненаселена и има изключително слабо развита инфраструктура. Това обаче, че страната е рядко населена в никакъв случай не означава, че населението не е разнообразно – тъкмо обратно. Тук ще откриете преселници от Европа, Африка и Азия, които са пристигнали по тези земи при различни обстоятелства и през различни периоди от време.

Природа. Голяма част от територията на страната е покрита с непроходими дъждовни гори. Като цяло природата в Суринам е много добре запазена и невероятно красива. Днес е истинска рядкост да бъдат открити толкова девствени и недокоснати кътчета, колкото Суринам може да предложи. Влажният климат и целогодишно Suriname is a poor countryвисоките температури създават отлични условия за развитието на уникални растителни видове. Дъждовните гори са дом на огромен брой бозайници, влечуги, земноводни, птици и други. Релефът е разнообразен – варира от ниски заблатени крайбрежни низини до много на брой планински хребети с малка надморска височина във вътрешността на страната. Най-високата точка на Суринам достига едва 1280м – връх Вилхелмина в западен Суринам. Страната е много богата на води. Освен множество реки и гъста речна мрежа в Суринам има и много изключително красиви езера. Езерото Бломещайн е най-голямото и пълноводно в страната. На мястото където се оттича има изградена водна електроцентрала. Крайбрежията са доста контрастни. На запад например има предимно мангрови гори, които са важни за размножаването да стотици животински видове. На изток е по-различно. Там преобладават оранжаво-златисти пясъчни плажове. Най-красивите са в близост до границата с Френска Гиана. Не рядко тук могат да се видят костенурки, които излизат на пясъка за да снесат яйцата си. А дори и да не видите морска костенурка можете да откриете издайнически следи по пясъка.
http://www.youtube.com/watch?v=LeETgMBXA8A

Климат. Климатът на Суринам е екваториален. Първото нещо, което прави впечатление когато един турист слезе от самолета на суринамска земя е, че небето винаги изглежда така сякаш след малко ще завали. Почти винаги има разкъсана облачност и е голяма рядкост небето да е съвсем ясно. Сраната е разположена между 1° и 6° северна ширина, тоест намира се съвсем близо до екватора. Температурите са високи и постоянни parrot in the rainforestцелогодишно със съвсем слаби изменения, които практически почти не се усещат. Дневните варират от 29 до 32°C, а нощните са 22 – 23 градуса целогодишно. Втората половина на годината все пак е леко по-топла от първата. Температурният максимум се достига през септември и октомври. В същото време „зимата” е малко по-поносима. От януари до края на март е около 29°C. Валежите също са обилни през цялата година, но малко по-умерени през пролетта и есента, когато е най-доброто време да се посети страната. Но все пак не забравяйте, че това е така не на всякъде! Като цяло обаче, месеците май и юни са най-дъждовната част от годината. За тези два месеца падат общо над 600мм дъжд, което надхвърля годишното количество валежи на някои европейски страни. Средно в Суринам падат между 2000 и 2500мм дъжд в зависимост от това в коя част от страната се намирате. В столицата Парамарибо валежите са средни за страната – около 2200 – 2300мм.

Икономика. Икономиката на Суринам е развиваща се. В страната има бедност, както и социална и политическа несигурност, която продължава от получаването на независимост през 1975 година. Стандартът на живот в бившата колония на Нидерландия е нисък. Огромна част от населението на страната живее с доход по-нисък от средния. Разчита се основно на добива на полезни изкопаеми и на селското стопанство. Страната е сред водещите в света по добив, производство и износ на боксит. Изнася също кафе, банани, захар и ориз, които намират отлична почва за развитие при тукашния горещ и влажен екваториален климат. Обработваемите земи са разположени най-вече в крайбрежните части на страната. Туристическата индустрия е слабо развита, но има добра перспектива. За сега обаче златисто-оранжавеещите пясъчни плажове на Суринам са почти безлюдни. За развитието на туризма се налага страната да създаде необходимата инфраструктура не само за да има къде да отсядат и да се забавляват посетителите, но също и за да се осигури бърз и лесен достъп до обектите, които биха събудили туристическия интерес. Основният коз, с който Суринам се появява на туристическите пазари е красивата и запазена природа.